Declarație de confidențialitate

DataMondial (deumită de aici înainte și DM) în Rotterdam asigură în orice moment drepturile de confidențialitate ale celor ale căror date le prelucrează. Prin urmare, DM tratează datele personale colectate în mod confidențial și în toate cazurile respectă cerințele legislației în vigoare în materie de confidențialitate.

Informații personale

DM colectează numai date cu caracter personal care i-au fost puse la dispoziție în mod explicit și voluntar. Informațiile pot include, de exemplu, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail etc. Categoriile de prelucrare sunt: ​​colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, actualizarea, schimbarea, preluarea, consultarea, utilizarea, redirecționarea, distribuirea, disponibilul compilarea, reunirea, raportarea, ecranarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal.

DM poate prelucra datele cu caracter personal, dacă i se solicită acest lucru prin lege sau pentru executarea necesară a unui acord.

DM poate prelucra datele cu caracter personal pe baza bazelor legale solicitate, care sunt un interes vital, un interes general sau un interes legitim. DM informează persoana în cauză despre acest lucru.

Dacă datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, DM informează persoana vizată despre sursa de unde provin datele personale.

Scopuri

Pentru a-și putea desfășura activitatea, este necesar ca DM să prelucreze datele cu caracter personal. În acest fel, ea își poate oferi și furniza serviciile și produsele într-un mod corect. DM prelucrează datele cu caracter personal în ceea ce privește, printre altele, vânzarea produselor sale, trimiterea de buletine informative, răspunsul la întrebări / contactul clienților și informarea despre noile evoluții. Pe lângă faptul că a putut factura pentru serviciile furnizate. DM va folosi datele personale numai în scopul pentru care au fost furnizate.

Perioada de păstrare

DM nu va stoca datele cu caracter personal furnizate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Drepturile implicate

Persoana ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul – sub rezerva unor motive legale de excepție – de a solicita DM să inspecteze și / sau să rectifice și / sau să șteargă datele cu caracter personal și / sau să limiteze prelucrarea în cauză.

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării, iar operatorul trebuie să transfere datele persoanei vizate – la cererea acestuia. Controlorul va răspunde la fiecare dintre cererile menționate în termen de o lună, cu excepția cazului în care, de exemplu, din cauza complexității, aceasta nu poate fi necesară în perioada menționată.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

O cerere de corectare, dilatare sau retragere a consimțământului pentru prelucrare trebuie depusă în scris, prin e-mail sau prin poștă. La procesarea cererii, DM va solicita dovada identității pentru a stabili identitatea persoanei în cauză. Pentru solicitările valide, DM va răspunde la acest lucru în cel mult 4 săptămâni.

Persoana vizată are dreptul să înainteze o reclamație în orice moment organismului de supraveghere relevant, și anume Autoritatea olandeză pentru protecția datelor.

Schimb de date cu alte persoane

DM nu furnizează informații cu caracter personal către terți decât dacă acest lucru este necesar pentru executarea unui contract, este obligat să facă acest lucru prin lege, ele fac acest lucru cu un interes legitim public sau dacă a primit permisiunea explicită .

Cookie-uri și analize web

DM este în furnizarea de servicii electronice utilizează cookie-uri. Un cookie este un fișier simplu, mic, care este trimis împreună cu pagini de pe acest site web și este stocat de browserul dvs. pe hard disk-ul computerului. DM folosește cookie-uri pentru a aminti setările și preferințele utilizatorilor, astfel încât este posibil să țineți evidența paginilor vizitate și astfel să construiți un profil de comportament online. Cookie-urile pot fi dezactivate prin intermediul browser-ului.

DM folosește Google Analytics. Acest program oferă statistici importante despre numărul de vizitatori, paginile vizitate și alte informații esențiale cu ajutorul cărora DM poate îmbunătăți constant site-ul web pentru vizitatorii săi. Aceste statistici sunt anonime și nu trasabile la o anumită persoană sau utilizator.

DM oferă un buletin informativ pentru părțile interesate. Acest buletin informativ părțile interesate sunt informate cu privire la știri despre serviciile oferite și alte probleme conexe. Newsletter-ul este emis numai în cazul în care persoana vizată și-a dat consimțământul explicit. Dacă dorește, partea interesată trebuie să furnizeze adresa de e-mail, după care va fi trimis buletinul. Fiecare buletin informativ conține un link către interesați pot dezabona. Abonatii newsletter nu vor fi furnizate unor terțe părți.

Schimbarea declarației de confidențialitate

DM își rezervă dreptul de a modifica această declarație de confidențialitate.