Automatisering is mooi, maar manuele Data Entry blijft noodzakelijk.

Om maar een voorbeeld te noemen: waar de typisten voorheen nog driftig ponskaartjes maakten, wordt er tegenwoordig gebruikgemaakt van Optical Character Recognition (OCR). Toch zal de gemiddelde laatste vijftien procent van de in te voeren gegevens nog handmatig aangepast moeten worden. Is het dan de moeite waard om ook dit laatste deel te automatiseren? Of ben je beter af met het uitbesteden van de werkzaamheden? Terechte vragen die je jezelf als ondernemer kunt stellen. Wij denken even met je mee… 

factuurverwerkingWanneer je in overweging neemt om ook die laatste vijftien procent te automatiseren, is het noodzakelijk een systeem in te richten. Met de kanttekening dat dit niet eenvoudig is en bovendien veel tijd vergt. Vertaal deze tijd in arbeidskosten, tel hier de aanschaf plus onderhoudskosten van het systeem bij op en stel jezelf de vraag wanneer het écht rendabel is om te automatiseren. Dan blijkt dat bijvoorbeeld het volledig automatiseren van factuurverwerking, pas rendabel is bij een volume van meer dan 16.000 documenten per maand. Ook voor ander soortige documenten is het meer dan de moeite waard deze berekening te maken.

Of toch maar uitbesteden?

Mocht het te verwachten volume van de te verwerken documenten het niet rechtvaardigen om als bedrijf zelf de investering in geautomatiseerde verwerking te doen, is het tijd om op zoek te gaan naar een betrouwbaar verwerkingsplatform voor dit deel van het werk. Een voordeel bij uitbesteding is dat jouw organisatie zich kan blijven focussen op de eigen corebusiness, terwijl je wel de zekerheid hebt van optimaal uitgevoerd werk. Een goede partner zal zich namelijk volledig betrokken voelen bij de opdrachtgever.

Zinvol en economisch verantwoord

DataMondial BV is een van de gerenommeerde Europese data-entry platforms, die volledig aan deze behoefte kan voldoen. Ondersteund door een eigen IT-afdeling wordt, daar waar mogelijk, zinvolle en economisch verantwoorde automatisering gebruikt. Deze vullen wij aan met onze eigen goed getrainde medewerkers die zorgdragen voor de optimale uitvoering van het werk tegen aanmerkelijk lagere kosten dan wanneer je het zelf doet. Wij gaan verder daar waar automatisering stopt of niet rendabel is.

Schoenmaker blijf bij je leest

Het is een onontkoombare trend dat bedrijven steeds meer delen van het werk gaan uitbesteden. Maar laten we eerlijk zijn: het is natuurlijk niets nieuws. Dit gebeurt al jaren. Denk hierbij aan de accountant, de beveiliging en bijvoorbeeld: de loonadministratie. Het motto van toekomstbestendige bedrijven is dan ook: ‘Doe zelf het werk waar je echt goed in bent en laat betrouwbare partners het bijkomende werk doen’.

Deze partners doen het werk altijd efficiënter en voordeliger, omdat juist dat specifieke werk hún corebusiness is.

Nu zijn wij benieuwd: hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf?

Vul uw gegens in en wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Bedankt voor uw aanmelding