About our services

DataMondial specialises in data processing and back-office support. We use flexible remote personnel to help companies process complex data, handle content from images, paper and digital documents or even taking over complete administrative and operational back-office processes.

What we can do for you

DataMondial offers affordable customised services. We can support your business as part of your ongoing business process or on a per-project basis. Our remote team process your data safe and reliable in the European Union. We work according to strict SLAs, and we are ISO 27001 certified and GDPR compliant.

Back-office outsourcing
Data processing
Data validation for OCR, AI, Machine Learning
Data management and optimisation
Webresearch and content management

Our clients

Our clients are medium to large companies throughout Europe from the following sectors:

Remember that we can work in any industry where the work activities are complex and repetitive. If you’re interested in the possibilities for your company, or a trial period, don’t hesitate to contact us.

Specific logistical and financial services

Back-office outsourcing Logistics
Back-office outsourcing financials

Why choose DataMondial?

Time and cost savings

Solution to staff shortage

GDPR compliant

ISO 27001 certified

More efficient use of your staff

More focus on your core tasks

Short lines of communication

100% processing guarantee

FACTS DataMondial

15 +

Number of year’s experience

350

Number of employees

1.500.000

Number of documents processed
(per month)

Wat zeggen klanten over ons

Wat een ontzorging!
Met ruim 700 bestemmingen via heel veel havens is het een uitdaging om alle logistieke documenten op tijd en goed op te maken. We zochten een manier om dat efficiënter te doen. DataMondial ontzorgt ons bij zo’n 20.000 transacties en 30 verschillende logistieke backoffice-activiteiten per maand. Heel accuraat, met uitstekende levertermijnen en inzicht in het proces. Ons personeel kan weer focussen op hun kerntaken. Echt win-win!.

Backoffice op afstand werkt, dankzij DataMondial
Onze Operations Manager was in eerste instantie terughoudend over outsourcen van onze logistieke backoffice. Daarom zijn we voor een Proof of Concept gegaan. Wat blijkt: DataMondial begrijpt heel goed hoe het in de logistiek werkt. We hebben geen omkijken meer naar het vinden en houden van goed backofficepersoneel. Echt een zorg minder en kunnen ons weer op onze klanten richten.

We vonden ervaring en flexibiliteit bij DataMondial
In opdracht van een bank werd ons gevraagd om het personeelsarchief te digitaliseren. Omdat geautomatiseerde herkenning nooit 100% werkt, zijn we op zoek gegaan naar een partner om de data-validatie, -verrijking en -entry uit te voeren, op doorlopende basis. We zochten ervaring, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Dat hebben we bij DataMondial gevonden. Zij zijn volledig ingericht voor dit soort werkzaamheden op afstand.

Blij met kwaliteit, werkwijze en levertijden
Met DataMondial zijn we in zee gegaan met het backofficeteam op afstand. De scope van onze outsourcingsopdracht was complex en had grote uitdagingen. Als b2b-onderneming hebben we ons aan strikte SLA’s te houden. De grootste uitdaging zit in de levertijd van maximaal twee uur die hoort te matchen met de SLA’s van onze klanten. We zijn zeer te spreken over de kwaliteit, werkwijze en de levertijden van DataMondial.

In 2017 besloten we dat we onze orderverwerking wilden uitbesteden. Onze outsourcingsopdracht was best complex. De grootste uitdaging zit in de levertijd. Om te beginnen, hebben wij ons als b2b-groothandel aan strikte Service Levels te houden. Onze eindklanten moeten kunnen rekenen op een verwerkingstijd van maximaal twee uur, ondanks het aantal binnenkomende orders niet altijd te voorspellen is. Dankzij de werkwijze van DataMondial, met flexibel personeel op afstand, zijn schommelingen in het volume geen enkel probleem.

Onder de indruk van de snelheid!
de indruk van het snelle handelen van DataMondial. Ons klantloyaliteitsprogramma en klantonderzoek levert zo’n 60.000 ingevulde antwoordkaarten per jaar. Medio 2019 hebben we contact gelegd met een aantal mogelijke data-entrypartners. Daar kwam DataMondial met kop en schouders uit, dankzij de no-nonsense houding en communicatie. Met een paar gescande voorbeelden rolde de offerte eruit. Wij leveren de antwoordkaarten in batches per koerier aan, DataMondial levert de databases digitaal. Binnen twee weken liep het proces al. Had ik deze dienst maar eerder gekend!

What a relief!

With over 700 destinations through lots of ports, it is quite a challenge to draw up all logistics files properly and on time. We were looking for a more efficient way. DataMondial relieves us of over 20.000 transactions and 30 different logistics back-office activities per month. Very accurate, with excellent delivery times and insight into the process. Our staff can focus on their core tasks again.

Manager logistics provider

Uitbesteden backoffice activiteiten

Remote back-office works, thanks to DataMondial

Our Operations Manager was initially reluctant about outsourcing our logistics back-office. But as it turns out: DataMondial understands very well how things work in logistics. We no longer need to worry about finding and retaining good back-office staff. Truly one less thing to worry about and we can focus on our customers again.

Manager shipping company

Outsourcen backoffice

We found experience and flexibility at DataMondial

We were asked by a bank to digitise the personnel archive. Because automated recognition never works 100%, we started looking for a partner to carry out the data validation, enrichment and entry. We were looking for experience, reliability and flexibility. And we found it at DataMondial. They are fully designed for this type of remote work.

CEO scanning company

Digitaliseren archief

Happy with quality, method and delivery times

With DataMondial, we partnered with the remote back-office team. The scope of our outsourcing assignment was complex and involved major challenges. As a B2B company, we have strict SLAs to adhere to. The biggest challenge is in the delivery time of no more than two hours, which must match the SLAs of our clients. We are very satisfied with the quality, method and the delivery times of DataMondial.

Financial Manager technical wholesaler

Backoffice ondersteuning op afstand