Data validatie voor OCR, AI, Machine Learning

Voor IT-bedrijven die gespecialiseerd zijn in Optical Character Recognition (OCR), Artificial Intelligence (AI) of Machine Learning kunnen wij een aanvulling zijn op uw dienstverlening. Wij kunnen u ondersteunen bij dataverwerking, als het technisch nog niet (geheel) mogelijk is om het verwerken van data, zowel tekst als beeld, te automatiseren. Menselijke ogen en handen zijn nog altijd nodig om computersystemen te voeden met relevante trainingsdata en te beoordelen of de output correct is. Laat uw specialisten zich focussen op de inhoudelijke vraagstukken en zet ons in voor de tijdrovende, repeterende basisdata-taken.

Wat kunnen wij voor u doen

  • Het verwerken van Machine Learning training datasets (databases, spreadsheets, documenten, afbeeldingen)
  • Valideren van de output van Artificial Intelligence systemen
  • Opschonen, verrijken, invoeren en valideren van datasets
  • Annotatie (labelen van objecten in afbeeldingen, video, documenten)
  • Bewerken van afbeeldingen
  • Classificatie (labels aan waardes geven)
  • Data research (datapunten in online bronnen zoeken)
  • Extractie (getallen en tekst uit afbeeldingen/documenten halen en invoeren)
  • Health checks (voldoet de data aan bepaalde business regels)

Wij kunnen elke branche bedienen, zolang de werkzaamheden (complex) repeterend zijn. Dit doen wij projectmatig of als onderdeel van uw doorlopend bedrijfsproces.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Overige Diensten

Backoffice outsourcing
Dataverwerking
Databeheer en data optimalisatie
Webresearch en contentbeheer