Machine Learning en Artificial Intelligence projecten sneller afronden?

Wij helpen deadlines halen in dataprojecten

Onze 300 ervaren Remote Data Assistants verwerken uw Machine Learning trainings datasets en valideren de output van Artificial Intelligence systemen. Menselijke ogen en handen zijn immers nodig, om computersystemen te voeden met relevante trainingsdata en te beoordelen of de output correct is.

Wij werken op afstand voor u, alsof we uw collega zijn. Dit verhoogt uw Operational Excellence en levert een forse kostenbesparing op.

Wij ondersteunen op afstand

U verschaft ons inloggegevens tot de databases of online mappen met uw datasets (databases, spreadsheets, documenten, afbeeldingen)  . Het alternatief is dat u uw datasets via een veilige verbinding ( wij bieden Secure FTP servers) naar ons Operations center upload. De Remote Data Assistants bedienen uw systemen zoals uw eigen collega’s dit zouden doen. In dit geval zijn wij dan ook (tijdelijk)  uw collega’s.

80% van een data science project is de voorbereiding van datasets

De efficiency van uw eigen medewerkers wordt verhoogd omdat zij nu tijdrovende,  repeterende taken in data(science) projecten kunnen overlaten aan de Remote Data Assistants. Denk aan taken die niet ingewikkeld zijn en middels ene goede uitleg uitstekend kunnen worden overgedragen. Het (handmatig) opschonen van datasets, het verrijken van datasets met data uit andere bronnen en ook het daadwerkelijk opzoeken van de data die publiekelijk te vinden is, maar die gewoon veel tijd kost om te te voeren. (Denk aan het opzoeken van GPS coördinaten van gebouwen bijvoorbeeld)   Wij gaan dus niet programmeren in Python, statistische analyses doen met “R” of datawarehouses bouwen, want dan doen uw specialisten. De geavanceerde werkzaamheden worden vaak omschreven als 20% van een gemiddeld data science project.

Wij ondersteunen, door de eenvoudigere, maar grote hoeveelheid data-taken uit te voeren die eerste 80% van de tijd van een data (science) project kosten: opschonen, verrijken, invoeren, valideren van datasets.  Stel, die 80% van de tijd wordt 50%, met onze hulp.

Uw project leads sturen onze team supervisors aan

Uw eigen specialisten of ingehuurde data scientists kunnen zich daarom meer focussen op de inhoudelijke vraagstukken waarvoor hun data science expertise en ervaring echt nodig is. Dat verhoogt uw interne efficiency en slagkracht. Uw lead consultants sturen onze supervisors aan, voor de data-taken die u aan ons team toevertrouwd.

Haal project sprints op tijd of eerder

Veel organisaties werken tegenwoordig met Agile en SCRUM. project methodieken. het werk wordt verdeeld in meerdere “sprints” en er kunnen ook sprints naast elkaar lopen. Een sprint of (deel)project kan met de juiste opzet nu  sneller behaald omdat veel werk in kortere tijd kan worden gedaan. het data-team wordt simpelweg opgeschaald waar nodig, afhankelijk van de omvang en complexiteit van een dataset waaraan gewerkt moet worden. Dat is het voordeel van onze schaalbare, flexibele inzet van DataMondial en haar ruim 300 Remote Data Assistants.

Data ondersteuning voor diverse branches

Diverse bedrijven en instellingen die data-driven werken of die juist zelf ICT oplossingen bouwen waar veel data aan ten grondslag ligt kunnen wij ondersteunen met data-taken op afstand. Denk aan:

 • Industriële automatisering
 • Databank leveranciers
 • Document digitalisatie
 • Marketing intelligence
 • App/ systeem bouwers
 • Marktonderzoekers
 • System integrators (omtrent CRM/ERP)
 • Big data  / business intelligence platforms

Welk soort data taken kunnen Remote Data Assistants uitvoeren? (kopje in blauw-sw)

 • Annotatie (bounding box) objecten isoleren uit afbeeldingen
 • Classificatie (labels aan waardes geven)
 • Verrijking (aanvullen van data met (aktuele) input uit andere bronnen)
 • Invoer (data entry van waardes in database velden)
 • Data research (datapunten in online bronnen zoeken)
 • Cleansing (opschoning, ontdubbeling)
 • Extractie (getallen en tekst uit afbeeldingen, documenten halen en invoeren)
 • Health checks  / validatie; voldoet de data aan bepaalde business rules ?