Dataverwerking

/Dataverwerking
  • crm-systeem

Maandag Data Wasdag

Maandag Data Wasdag
Zelfs de meest moderne wasmachines moeten eerst gevuld worden, voordat deze het werk kunnen doen. Logisch natuurlijk. Ook begrijpt iedereen dat wanneer je er kapotte kleren in stopt, er weer kapotte kleren uit komen. Hetzelfde geldt voor een CRM-systeem. Zonder bestandsgegevens werkt een dergelijk systeem niet en met verkeerde of incomplete bestanden krijgt u niet het gewenste resultaat. En net zoals huishoudelijk werk nooit af is, zal ook het CRM-systeem constant aandacht vragen. Maar wanhoop […]

Dataverwerking|
  • factuurverwerking

Rekeningen sturen of ontvangen: wat vindt u leuker?

Rekeningen sturen of ontvangen: wat vindt u leuker?
Sturen zou ik zeggen, want daar doet u het als onderneming onder andere voor.

Toch hoeft rekeningen betalen niet per definitie vervelend te zijn. Vooral het op tijd betalen van facturen heeft veel voordelen. Los van het goede imago en de fijne relatie die u mede hierdoor met uw leveranciers opbouwt, is de wetenschap dat u ze kúnt betalen ook erg prettig. Dat betekent in ieder geval dat u niet failliet […]

  • operationele discipline

De kracht van operationele discipline voor logistieke dienstverleners.

De kracht van operationele discipline voor logistieke dienstverleners
Traditioneel worden er dossiers aangemaakt en naarmate de laaddatum van de goederen nadert, worden de dossiers gesorteerd en afgewerkt. Sluit dit procesverloop vandaag de dag nog aan bij de wensen van uw klanten? Wat kan hierin geoptimaliseerd worden en hoe beïnvloedt dit het imago van uw onderneming? Hoe kan operationele discipline je performance beïnvloeden?

Traditioneel worden gegevens pas laat verwerkt

Voorheen waren binnen de logistieke keten gegevens vaak pas bekend na het […]

  • Laatste 15% Dataentry

Manuele Data Entry blijft noodzakelijk

Automatisering is mooi, maar manuele Data Entry blijft noodzakelijk.
Om maar een voorbeeld te noemen: waar de typisten voorheen nog driftig ponskaartjes maakten, wordt er tegenwoordig gebruikgemaakt van Optical Character Recognition (OCR). Toch zal de gemiddelde laatste vijftien procent van de in te voeren gegevens nog handmatig aangepast moeten worden. Is het dan de moeite waard om ook dit laatste deel te automatiseren? Of ben je beter af met het uitbesteden van de werkzaamheden? Terechte vragen die je jezelf […]